↑ Terug naar Preken

Oude testament

downloads:

Preek – Ds. K. van den Geest n.a.v. Psalm 139

Hoofdlijn: Wie ben ik, als ik homo ben? ‘Ook als homo mag mag en moet ik weten: God heeft mij gewild! Al ver voor mijn geboorte, onzichtbaar voor mensen, was ik een kostbare parel in zijn hand. …. Een kerk die Gods liefde in Jezus kent, die zal toch een weg vinden voor homo’s in de kerk? Een weg waarvan we bidden: Leid mij over een weg die eeuwig is?’In deze dienst vertelde een ouderpaar uit de gemeente over hun lesbische dochter. Ze sloten hun bijdrage, waarvan de tekst achter de preek is toegevoegd, als volgt af: ‘In Christus zijn wij door God aangenomen als zijn kind en erfgenaam en hij zegt in Christus  ook tegen homo’s; jij bent mijn geliefde zoon of dochter, in wie ik vreugde vind. We houden van onze dochter, evenals van haar vriendin!’ Aansluitend droeg de vader een gedicht voor: ‘Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen’.

Preek – Ds. A.A. Kramer n.a.v. Gen. 2, 21-25, Rom. 1, 16-32, Gal. 6, 1-5

Hoofdlijn: Bij huwelijk en seksualiteit wijst de Bijbel steeds terug naar de schepping van man en vrouw in het paradijs. In Rom. 1 beschrijft Paulus de heidense samenleving die het geluk bij zichzelf zoekt, en niet met homofiele mannen en vrouwen, die hun geluk juist wél bij God zoeken. Jezus leidt ons op weg naar dat Koninkrijk en vraagt ons om Hem te volgen. Dat brengt mee: in je eigen vlees snijden, je kruis op je nemen. Op die weg is het voor homo’s belangrijk dat er een gemeente om hen staat. Mensen, die je oprapen en weer meenemen. Draagt elkanders lasten. Dat kan alleen als je dicht bij elkaar loopt: luistert, huilt en bidt met de ander. Liturgie aanwezig.

Preek – Ds. G. van Dijk n.a.v. Gen. 2:18 (deel 4 in een serie over Veranderend Geloven)

Thema: God wil dat geen mens alleen is. God geeft bij de schepping man en vrouw aan elkaar in het huwelijk. Hij geeft mensen ook aan elkaar in de samenleving. Wij zijn op elkaar aangewezen. En God geeft in deze donkere wereld mensen aan elkaar in de gemeente van Christus: als een oefenplaats waar je kunt leren wat liefde is. Als een veilige plek waar je leert: ik ben niet alleen, er zijn mensen om mij heen, die mij, wat er ook gebeurt, niet afwijzen. Te lang heeft de kerk homo’s links laten liggen. Terwijl God niet wil dat er ook maar één mens alleen is. Voor alles moet dit vaststaan: wie je ook bent, wij willen jou in liefde omarmen, en je laten weten: wij laten je niet stikken! God geeft daarvoor de kracht van de Geest. PPT-presentatie aanwezig.

Preek – Ds. M.H.T. Biewenga n.a.v. Gen. 19, 1-5, Lev. 18, 19-23, Rom.1, 25-32, Gal. 6, 1-5

Hoofdlijn: De enige intieme relatie waar de Bijbel positief over spreekt, is die van het huwelijk tussen een man en een vrouw. Homofilie is geen ziekte of zonde, maar een handicap, een gevolg van de zonde van ons allen. De bijbelteksten die iets met homofilie te maken lijken te hebben, slaan niet op kinderen van God, die worstelen met de geaardheid waarmee ze geboren zijn. Wie ervoor kiest alleen te blijven, mag in de gemeente van Christus een plek verwachten waar eenzaamheid doorbroken wordt en waar je welkom bent, omdat je een kind van God bent, geliefd door de hemelse Vader. En als mensen die weg van alleen blijven niet gaan, geldt in de gemeente: “Draagt elkaars lasten”. Liturgie aanwezig.

Preek – Ds. M.H.T. Biewenga n.a.v. Gen. 2, 18-25, 19, 1-8, 30-32, 36 Gal, 6, 1-5

Hoofdlijn: God heeft van den beginne man en vrouw voor elkaar geschapen. In de Bijbel is het huwelijk van man en vrouw de enige intieme menselijke relatie waar positief over wordt gesproken. Homofilie is een handicap, een gevolg van de zonde van ons allen. In Gen. 19 gaat het niet over mensen met een homofiele geaardheid, maar over homofiele én heterofiele smeerlapperij. Noch door botte afweer noch door ongeremde acceptatie worden homofiele mensen geholpen. Beide houdingen hebben dezelfde wortel: elkaar loslaten, de ander moet het zelf maar uitzoeken. Gal. 6 vraagt meedragen aan de last van de ander. Liturgie aanwezig.

Preek Ds. C.C. Koolsbergen n.a.v. Genesis, Romeinen en Galaten

Hoofdlijn: Over homoseksualiteit op zichzelf – hoe het zit met iemands geaardheid en hoe hij of zij daarmee worstelt – vind je geen enkele tekst waarmee je iemand helemaal recht doet. Tegelijk kun je niet heen om het grondpatroon van de schepping: dat God man en vrouw schiep. Homo/hetero zijn geen ‘varianten’. Is een homoseksuele relatie bijbels verantwoord? Ten diepste leer je Gods wil alleen geestelijk ontdekken, in een levende relatie met Hem. Ondanks verschillende inzichten moeten we in liefde er voor elkaar willen zijn. Er ís een grens: waar iemand heel bewust niet meer openstaat voor Gods wil. Maar waar iemand wil blijven bidden/luisteren/ontdekken, omhoog probeert te kijken – met die mens gaan wij ontelbare mijlen verder.

Preek – Ds. Kees de Winter n.a.v. Pred. 4 : 7 – 12

Hoofdlijn: Beter met z’n tweeën dan alleen, een drievoudig snoer kan je niet makkelijk verbreken. Het gaat in deze tekst niet over man/vrouw en al helemaal niet over God. Een preek over relaties in het algemeen. In de eenzaamheid van deze man ziet Prediker de waarde van het samenzijn: meerzaamheid boven eenzaamheid. Hebben we mensen niet in de kou laten staan door het kerkelijk leven teveel te persen in alleen het instituut van het huwelijk? Koester relaties, hoe ongeordend die ook kunnen zijn.

Preek – Ds. Mark Bot n.a.v. Gen.2:18-25 & 2 Korinte 5:11-21

Hoofdlijn: De preek sluit aan bij het Rapport van de CGK-synode 2013. Vervolgens wordt homoseksualiteit benaderd vanuit de kern van Schrift: de komst van Gods Koninkrijk in Christus. Je identiteit ligt niet meer in jezelf, maar in de nieuwe identiteit van het discipelschap.

Preek – Matthijs Haak n.a.v. Genesis 2:18-25

Hoofdlijn: De preek staat in het jaarthema Relaties. Tijdens de preek komen 2 gemeenteleden aan het woord die homo zijn. De bijbel zegt niets over homo’s en lesbiennes van vandaag, wel over homoseksueel gedrag. In de preek komen twee Bijbelse lijnen naar voren als het gaat om homoseksualiteit. De eerste lijn is de trouwrelatie man-vrouw. De tweede is dat het er niet toe doet of je hetero bent of homo, zoals het ook niet toe doet of je Jood of Griek, man of vrouw bent. Deze beide lijnen staan in het schitterende licht van Jezus en ben je welkom.

Preek – Ds. Wilmer Blijdorp n.a.v. Gen. 19 : 1-14

Hoofdlijn: Hoe sta je t.o.v. homo’s, lesbiennes? Goddeloos? Verrijkend? Hoe ga je om met iemand die anders denkt op dit gebied? Bestaat er in onze gemeente voldoende veiligheid voor openheid? Wees voorzichtig met: zo zegt de Heer. Ook voor ons luisteren en spreken geldt: in de gezindheid van Christus: open, bescheiden, afhankelijkheid van genade.