↑ Terug naar Preken

Heidelbergse catechismus

downloads:

Preek – Ds. J. Haveman n.a.v. Zondag 41 HC

Thema: De kerk: veilige thuishaven voor homo´s. God wil niet dat de mens alleen is. Maar in de Bijbel geeft God de seksualiteit geen andere plaats dan binnen het huwelijk van man en vrouw. Dat kan botsen met het verlangen van je hart en daarom onvoorstelbaar zwaar zijn. Homo’s verdienen dat hetero’s in de kerk met hem meestrijden: door te beseffen dat een hetero niet minder zondig is dan een homo; door een klimaat van openheid en veiligheid te scheppen waarin homo’s zich aanvaard weten; door uiting te geven aan hun liefde voor homoseksuele broeders en zusters.

Preek – Ds. R.J. Vreugdenhil n.a.v. Zondag 41 HC

Thema: Nieuw leven voor homo’s en hetero’s in de gemeente van Christus. Zie jezelf en elkaar niet allereerst als homo of hetero, maar als mens van Christus. Accepteer vervolgens jezelf en elkaar wel als homoseksueel of heteroseksueel. Je mag er zijn zoals je bent. In het Koninkrijk van God mag je je met Christus vullen. Juist de gemeente van Christus mag een plek zijn, waar mensen die de geborgenheid van het huwelijk missen, veiligheid en acceptatie, liefde en geborgenheid vinden.

Preek – Ds. W.H. de Groot n.a.v. Zondag 41 HC

Als homo mag je je door God aanvaard weten. Aan de toepassing van diverse bijbelteksten op homo’s vandaag zitten haken en ogen. Maar als we teruggaan naar het begin, is duidelijk dat God de seksuele relatie bedoeld heeft voor man en vrouw in het huwelijk. In het leven in gebrokenheid na de zondeval zijn simpele antwoorden, ook over het leven van homo’s, te gemakkelijk. Als homo’s en hetero’s moeten we elkaar ontmoeten aan de voet van het kruis.

Geen liturgie aanwezig. Schriftlezingen: Lev. 18, 22 en 20, 13; Rom. 1, 26-27 en Joh. 7, 53 – 8, 11