↑ Terug naar Over ons

Historie

De Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) besloot in 2007 een website op te zetten om een pastorale handreiking te geven voor de omgang met homoseksuele gemeenteleden en relaties in de gemeente. De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) werd gevraagd om aan het project deel te nemen.

De Generale Synode van de GKV van Zwolle-Zuid 2008 machtigde de deputaten Steunpunt Gemeente Opbouw om de randvoorwaarden te onderzoeken en indien mogelijk te besluiten over deelname. Deputaten Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten besloten als rechtsopvolger van deputaten SGO uiteindelijk tot deelname.