↑ Terug naar Over ons

Doelstelingen

De website is opgezet met het doel een bijdrage te leveren aan de bezinning, de visieontwikkeling en de toerusting binnen de kerken rond homoseksualiteit. Voorwaarde daarbij is dat de auteurs zich gebonden weten aan en aangesproken willen worden op Gods Woord als enige norm voor leer en leven.

De redactie wil met een gevarieerd informatieaanbod recht doen aan de verschillen van inzicht binnen de kerken over dit onderwerp en het gezamenlijk luisteren naar Gods Woord stimuleren. Ook hoopt het onder leiding van Gods Geest bij te dragen aan een groei van eenheid in inzicht en houding.

De redactie hanteert daarbij als uitgangspunt dat Gods Woord de seksuele omgang heeft verbonden aan de relatie man-vrouw binnen het huwelijk.