↑ Terug naar Links

Organisaties

Hart van homo’s

Hart van Homo’s is van start gegaan in 2016 en richt zich vooral op jongeren die opgroeien in een omgeving die vanuit de Bijbel geen ruimte ziet voor een homoseksuele relatie. HvH heeft als doel dat deze jongeren, groeien in geloof, zichzelf accepteren zoals ze zijn, in hun omgeving ruimte en begrip ervaren voor wie ze zijn, beter leren omgaan met hun homo-zijn en eigen keuzes maken vanuit hun relatie tot God.  HvH zegt: ‘We hebben hart voor homo’s, ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit’.

ContrariO

ContrariO bestaat al enkele decennia en wil een bijdrage leveren aan een klimaat van wederzijdse erkenning binnen de kerken, waardoor homo’s en lesbiennes zich welkom voelen. ContrariO neemt geen stelling in met betrekking tot het wel of niet hebben van een homoseksuele relatie op grond van de Bijbel en wil daarmee ruimte creëren voor ontmoeting en gesprek.

Different

Different biedt psychopastorale begeleiding aan christenen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens. Ook worden familieleden en vrienden begeleid en worden er lezingen en cursussen gegeven..

HGJB

De Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond is een vereniging binnen de PKN en bestaat uit plm. 25.000 leden