↑ Terug naar Links

Kerkverbanden

Nederlandse Gereformeerde Kerken
De Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn ontstaan op 1 mei 2023 door de hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken en worden gevormd door ca. 320 gemeenten en tellen bijna 140.000 leden.

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) zijn in 1944 ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerken (nu PKN) en werden gevormd door 272 gemeenten en telden ca. 122.000 leden.

Nederlands Gereformeerde Kerken
De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn rond 1970 ontstaan uit de Gereformeerde Kerken (vrijg.) en werden gevormd door 90 gemeenten en telden ca. 33.000 kerkleden.

Christelijke Gereformeerde Kerken
De Christelijke Gereformeerde Kerken bleven na de samenvoeging van Doleantie en Afscheiding (1892) zelfstandig. Ze worden gevormd door 181 gemeenten en tellen ca. 74.000 kerkleden.