↑ Terug naar Links

Kerkverbanden

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) zijn in 1944 ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerken (nu PKN) en worden gevormd door 272 gemeenten en tellen ca. 122.000 leden.

Nederlands Gereformeerde Kerken
De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn rond 1970 ontstaan uit de Gereformeerde Kerken (vrijg.) en worden gevormd door 90 gemeenten en ca. 33.000 kerkleden.
Christelijke Gereformeerde Kerken
De Christelijke Gereformeerde Kerken bleven na de samenvoeging van Doleantie en Afscheiding (1892) zelfstandig. Ze worden gevormd door 181 gemeenten en ca. 74.000 kerkleden.