Internet

downloads:

Internetdiscussie – Homoseksualiteit en het verstaan van de Bijbel

De verschillende visie van christenen op homoseksualiteit heeft voor een deel te maken met de verschillende manier waarop zij de Bijbel lezen en verstaan en met een verschil in opvatting over het gezag dat concrete Bijbelwoorden in deze tijd hebben. Het gesprek dat in 2010 en 2011 op internet door prof. dr. J. Douma en drs. H. de Jong met elkaar gevoerd werd is daar een voorbeeld van.

Robert Gagnon – Homoseksualiteit in de tijd van de Bijbel

Robert A.J. Gagnon is ‘associate’ hoogleraar Nieuwe Testament aan Pittsburgh Thoerlogical Seminary in de Verenigde Staten. Hij schreef de wetenschappelijke studie ‘The Bible and homosexual praxis. Texts and hermeneutics.’ Abingdon Press, Nashville 2001. Daarin bespreekt hij uitvoerig de bijbelteksten over homoseksualiteit. Hij vergelijkt die met wat in de omringende cultuur van die dagen over homoseksualiteit bekend was en wat er op dat gebied voorkwam. Hij concludeert onder meer dat volwassen, gelijkwaardige en levenslange homoseksuele vriendschappen in de tijd van Paulus geen zeldzaamheid waren.

Op zijn website is een groot aantal studies over Bijbel en homoseksualiteit te vinden, zowel in tekst als op video.