Diversen

Naar downloads of links:

Reacties op Rapport Ambt en Homoseksualiteit – LV NGK 2015

Hier  zijn reacties te vinden op het rapport plus bijlagen van de Commissie Ambt en Homoseksualiteit, in 2015 uitgebracht aan de Landelijke Vergadering van de NGK.

Reacties op Rapport/besluiten GS CGK 2013

In november 2013 publiceerde de Generale Synode van de CGK een studierapport over homoseksualiteit en homoseksuele relatie, uitmondend in een aantal synode-uitspraken. Dit rapport en deze uitspraken riepen diverse reacties op. Enkele reacties die op websites en weblogs werden gepubliceerd, zijn hier te vinden.

Artikel – Homoseksuele relaties en de bijbel

In het artikel ‘Homoseksuele relaties en de bijbel’ bespreekt dr. Theo A. Boer een aantal theologische opvattingen, die de acceptatie van homoseksuele relaties vanuit de bijbel proberen te legitimeren. Hij concludeert dat daarvoor onvoldoende basis is en dat seksuele relaties zich in het Oude en Nieuwe Testament alleen afspelen in het huwelijk tussen man en vrouw.

Artikel – Oliver O’Donovan over homoseksualiteit en ethiek

In het artikel bespreekt prof. dr. Gerard den Hertog (Theologische Universiteit Apeldoorn) de visie van de Engelse theoloog Oliver O’Donovan op homoseksualiteit besproken. Hij verzet zich tegen de mainstream in de westerse cultuur rond dit onderwerp en weigert voor anker te gaan bij de dominante liberale ethiek. Anderzijds wil hij de manier waarop christenen de vragen rond homoseksualiteit benaderen niet als een simpele lakmoesproef voor zuiverheid dan wel ruimdenkendheid laten fungeren. Volgens O’Donovan mag van een christen worden verwacht dat hij de Bijbel serieus neemt; hij kan niet volstaan met een direct beroep op bepaalde teksten, maar moet die teksten beluisteren tegen het klankbord van het geheel van het bijbels spreken. O’Donovan besteedt veel aandacht aan Rom. 1:18-32, maar benadrukt dat Rom. 1 niet los van Rom. 5 kan worden gelezen. Paulus licht niet homoseksualiteit eruit, omdat dat de zonde bij uitstek is, maar maakt aan het voorbeeld van homoseksueel geslachtsverkeer duidelijk wat de kern van de zonde is, waarin wij als mensen allemaal delen.

Artikel – Voor homofiele en alle andere mensen die een christelijke manier van leven willen nastreven

In het artikel ‘Voor homofiele en alle andere mensen die een christelijke manier van leven willen nastreven’ bespreekt ds. G. de Lange een aantal Bijbelgedeelten die over homoseksualiteit gaan. Gen. 18 en 19, Lev. 18 en Rom. 1. Hij schetst daarbij ook de tijd en de cultuur waarin de betreffende Bijbelse geschiedenis zich voltrekt. Volgens hem komt homoseksualiteit altijd ter sprake als teken van een samenleving die op zijn einde loopt en losraakt van God en zijn geboden. Maar niet het oordeel daarover, maar verzoening en nieuw leven door Jezus Christus hebben het laatste woord.