Boekrecensies

Op deze pagina vindt u boekrecensies.

downloads:

Boekrecensie Drie boeken over homoseksualiteit: Verscheurd – Oké, ik ben dus homo – Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit

In deze recensie worden drie boeken over christelijk geloof en homoseksualiteit  aanbevolen: de gedegen studie van Ad Prosman, Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit vooral aan predikanten, kerkenraadsleden en kerkelijke beleidsmakers; het ontspannen boekje Oké, ik ben dus homo van Herman van Wijngaarden vooral aan jongeren die (denken dat ze) homo zijn, ouders en jeugdwerkers;  het aangrijpende levensverhaal Verscheurd van Justin Lee aan iedereen die geen idee heeft hoe het voelt om te moeten worstelen met wat je bent, maar niet mag zijn. In het rond dit thema veelszins gepolariseerde klimaat in Nederland zijn alle drie boeken een verademing.

Boekrecensie – Oké, ik ben dus homo

HGJB-stafmedewerker Herman van Wijngaarden schreef het boek: Oké, ik ben dus homo. Met als ondertitel: Over homoseksualiteit en het volgen van Jezus. Een ervaringsboek met tips voor jongeren van iemand die zelf homo is en Jezus wil volgen. Met homoseksuele gevoelens is volgens hem niks mis, maar een homoseksuele relatie ziet hij als tegen Gods bedoeling.

Boekrecensie – In liefde en trouw?

Met In liefde en trouw? wil GKv-predikant Maarten van Loon een bijdrage leveren aan het volgens hem noodzakelijke gesprek in christelijke kring over homoseksuele relaties. Hij doet dat door zich te concentreren op de uitleg van de bekende passage in Romeinen 1 : 26b en 27a en de vertaalslag daarvan naar vandaag. Hij bespreekt verschillende hermeneutische principes die daarbij gehanteerd worden en komt zelf tot de ‘voorkeursoptie’ dat deze Bijbelteksten geen ruimte bieden voor homoseksuele relaties in liefde en trouw. Volgens recensent Erjan van der Linde geeft het boek geen uitputtend antwoord op de vragen rond het thema, maar is het wel een diepgravende bestudering van Romeinen 1.

Boekrecensie – Dagboek van een zoekend christen

Naast waarderende opmerkingen plaatst recensent Wim Rietkerk ook kritische kanttekeningen bij het Dagboek van een zoekend christen, geschreven door Monique Samuel. Hij gaat in op haar keuze voor een lesbische levensstijl en de legitimatie die ze daarvoor geeft. Haar uitleg van Romeinen 1 wijst hij af evenals het homohuwelijk.

Boekrecensie – Open en kwetsbaar

In Open en kwetsbaar: christelijk debat over homoseksualiteit zijn de toespraken van een eendaags congres van de Theologische Universiteit Kampen begin 2012 gebundeld en aangevuld met een drietal evaluerende artikelen. Het boek bevat een reeks gevarieerde bijdragen vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende, soms tegengestelde opinies. Rode draad in de drie bijdragen van redacteur Ad de Bruijne is een hartstochtelijk pleidooi om het gesprek over wat de Bijbel te zeggen heeft over homoseksualiteit en homorelaties voort te zetten. Hij wil zich niet snel en gemakkelijk neerleggen bij blijvend verschil van inzicht en agendeert diverse thema’s voor voortgezet gesprek en fundamentelere studie.

Boekrecensie – Adam en Evert

In het boek Adam en Evert komen jonge mensen met homoseksuele gevoelens en een orthodox- protestantse of evangelische achtergrond aan het woord. Hun indringende persoonlijke verhalen zijn appèl op mensen in de kerk – predikanten, ouderlingen, gemeenteleden – om te beginnen met luisteren naar de homo’s in hun midden en hen niet te snel in de rede te vallen. Ad de Boer is o.a. kritisch over het psychologiserend lezen van de Bijbel dat hij in het boek aantreft en over de geringe ruimte die de schrijvers geven aan woorden die van de Andere kant komen en haaks kunnen staan op menselijke gevoelens en verlangens.

Boekrecensie – Ongeordende liefde

‘Ik wil een leeuw zijn op de kansel en een lam in de biechtstoel.’ Met die uitspraak over de roeping van de kerk tegenover homo’s trok priester Antoine Bodar de aandacht. Interviewer Wim Houtman zocht Bodar nadien nog enkele keren op. Het resulteerde in een boek waarin de vervolggesprekken samengebracht werden met het interview onder de titel Ongeordende liefde.