↑ Terug naar Artikelen

OnderWeg

OnderWeg is een tweewekelijks blad, begin 2015 ontstaan vanuit een fusie van Opbouw (NGK) en De Reformatie (GKv) en  informeert vanuit de gereformeerde traditie over thema’s, die van belang zijn voor geloof en levenspraktijk, zowel persoonlijk als kerkelijk.

 

www,onderwegonline.nl

Artikel in special over Geloof, gevoel en ervaring- Jan Mudde – Wat is Bijbels?

In dit artikel in de Onderwegspecial over Geloof, gevoel en ervaring beantwoordt ds. Jan Mudde de vraag: Wat is Bijbels? Welke ruimte geeft Gods Woord aan de rol van de menselijke ervaring en cultuur in de toepassing in onze tijd van Bijbelse geboden en verboden, onder meer inzake homoseksualiteit? Bijbels is volgens hem niet: het zo letterlijk mogelijk toepassen van Bijbelse geboden of verboden, maar dat je leeft uit de volheid van Gods openbaring, aan de voet van het kruis en in de vrijheid van de Geest. En dat je in de eigen cultuur je van God gegeven verantwoordelijkheid en bevoegdheid gebruikt om in biddende afhankelijkheid van Gods Woord keuzes te maken die het karakter van God weerspiegelen, en wel met behulp van alles wat hart, verstand en ervaring aan wijsheid te bieden hebben. Mudde illustreert dit aan de hand van het thema homoseksualiteit en de omgang met homo’s in de gemeente van Christus.

Artikel in special over Geloof, gevoel en ervaring- Reactie van dr. Theo Boer op het artikel van Jan Mudde – Wat is Bijbels?

In dit artikel uit de OnderWeg-special over Geloof, gevoel en ervaring reageert dr. Theo Boer op het artikel van Jan Mudde in hetzelfde nummer. ‘Wat is Bijbels?’ vraagt Jan Mudde zich in het kader van het gesprek rond homoseksualiteit af. Theo Boer gaat op dezelfde vraag in, maar komt tot andere antwoorden en tot een ander oordeel over de ruimte voor homoseksuele relaties. ‘Laten we het Bijbelse getuigenis op het punt van homorelaties maar in al zijn hoekigheid laten staan. Voor de ruimte die Mudde voor homoseksuele relaties bepleit, zie ik, alles afwegende, geen Bijbelse grond’.

Artikel in special over Geloof, gevoel en ervaring- Jan Mudde en Wolter Rose – Homoseksualiteit en de rol van ervaring.

In de OnderWegspecial over Geloof, gevoel en ervaring zijn Jan Mudde en Wolter Rose langdurig en indringend met elkaar in gesprek over homoseksualiteit en homoseksuele relaties – in de tijd van de Bijbel en nu – en de rol die de menselijke ervaring en de cultuur daarin spelen en mogen spelen

Discussie naar aanleiding van special over Geloof, gevoel en ervaring- Homoseksualiteit in de Grieks-Romeinse wereld van de eerste eeuwen

Naar aanleiding van de OnderWegspecial over Geloof, gevoel en ervaring discussiëren Jan Mudde en Wolter Rose via een reeks stevige notities met elkaar over homoseksualiteit in de Grieks-Romeinse cultuur van de eerste eeuwen. Daarin staat de vraag centraal, of Paulus en zijn tijdgenoten weet hadden van wat wij in onze tijd aanduiden als homoseksuele relaties in liefde en trouw en dus tegen welke achtergrond Paulus onder meer Romeinen 1 schreef.

Artikel – Praktijklokaal – Amersfoort-Nieuwland in gesprek over en met homo’s

Dit artikel in de rubriek Praktijklokaal van het blad OnderWeg vertelt over het initiatief in de GKv Amersfoort-Nieuwland om in de gemeente het gesprek over en met homoseksuele gemeenteleden te voeren en schetst vanuit welke insteek de kerkenraad met hen omgaat.

Artikel – Matthijs Haak – Homo’s en lesbiennes op een inclusieve manier welkom heten

GKv-predikant Matthijs Haak pleit ervoor om homo’s en lesbiennes op een inclusieve manier welkom te heten in de kerk. Welkom: of je nu een relatie hebt of niet. Welkom: aan de tafel van de Heer. Homo’s én hetero’s moeten volgens hem Jezusvolgers zijn: hun kruis op zich nemen, zichzelf verloochenen en Jezus volgen in lijden en opstanding. Onderaan het artikel staat een groot aantal web- en leestips voor wie zich verder in het onderwerp homoseksualiteit wil verdiepen.

Artikel – Ad de Boer – Herman van Wijngaarden is zoveel meer dan homoseksueel

Herman van Wijngaarden is homoseksueel. Uit overtuiging heeft hij gekozen voor een leven zonder seksuele relatie. ‘Ik wil Jezus volgen en leven volgens de principes van zijn Koninkrijk’. Hij maakt zich er zorgen over dat onze cultuur zo geobsedeerd is door seks. ‘Seksualiteit is heel belangrijk, maar je gaat echt niet dood als je geen seks hebt’. Maar hij vindt ook dat het besef van het belang van lichamelijk contact is onder protestantse christenen slecht ontwikkeld is en dat de kerk ‘het andere verhaal van liefde en intimiteit’ moet laten zien.

Artikel – Patrick Nullens – ‘NGK-rapport over homoseksualiteit kiest voor wankel compromis’

Deze bespreking is positief én kritisch over het NGK-rapport Ambt en Homoseksualiteit. Patrick Nullens vindt het een zorgvuldig en fijngevoelig rapport, waarbij het Schriftgezag het vertrekpunt is en dat niet kritiekloos de jongste trends volgt. Maar hij heeft flinke moeite met de meerderheidslijn in het rapport en noemt het ‘een wankel compromis’ waarin de norm dat de Bijbel homoseksuele relaties afwijst, onvoldoende overeind blijft.

Artikel – Mariecke van den Berg – ‘Homoseksualiteit: er wordt teveel Bijbel gelezen’

Mariecke van den Berg, tot 1 april 2015 projectmanager bij LCC Plus, een alliantie van christelijke LHBT-organisaties, reageert in een ingezonden artikel kritisch op de zorg die OnderWeg-hoofdredacteur Ad de Boer in een column uitte dat christenen zich in het debat over homoseksualiteit door de tijdgeest laten meevoeren en zich niet of nauwelijks verdiepen in wat de Bijbel over het onderwerp te zeggen heeft. Zij vindt dat er meer oog moeten komen voor andere Bijbelteksten dan de bekende homoteksten en dat er meer geput moet worden uit bronnen buiten gereformeerde kring, uit andere wetenschappen en uit de levenservaringen van mensen.

Artikel – Hetty Pullen-Muis – Hoe voer je een goed gesprek over homoseksualiteit?

Het valt veel gemeenten niet gemakkelijk om het gesprek over homoseksualiteit op een goede manier te voeren; het is vaak onwennig en het gaat vaak onhandig. Hetty Pullen-Muis van het Praktijkcentrum voor de kerken geeft een reeks adviezen en tips over hoe die gesprekken wel goed kunnen gaan: in de kerkenraad, de gemeente, het pastoraat en de jongerengroep. Uitgangspunt wat haar betreft: ‘Het is van belang om los te komen van de standpunten en samen te zoeken naar een goede gesprekshouding en een echte ontmoeting met elkaar’.

Artikel/column- Ad de Boer – Tijdgeest

OnderWeg-hoofdredacteur Ad de Boer toont zich in zijn redactionele column bezorgd dat ‘we ons in de veranderingsprocessen rond vrouwen en homostellen in de kerk te gemakkelijk laten meevoeren door de tijdgeest, terwijl de Bijbel dicht blijft. Ik heb het niet over deputaten- of commissierapporten of kerkenraadsgesprekken, maar over wat ik onder kerkmensen opsnuif …. En toch zal dat moeten: de Bijbel open. Ook bij deze gevoelige vragen.

Artikel – Gerard de Lange – Tijdgeest of Bijbel? (reactie op column Tijdgeest)

Gerard de Lange, emeritus predikant NGK Ede, reageert kritisch op de column van Ad de Boer over de tijdgeest. Volgens hem speelt veel studie (over de vrouw in het ambt of homoseksualiteit) de tijdgeest alleen maar in de kaart. ‘De Bijbel is daar duidelijk over’. En ‘we moeten de meerderheid in het kwade niet volgen’.

Artikel/column- Ad de Boer – In zonde leven

OnderWeg-hoofdredacteur Ad de Boer noemt het in zijn redactionele column vreemd dat in de kerk onze omgang met (homo)seksualiteit ‘een hogere drempel legt voor de avondmaalstafel dan ons koop- en geefgedrag of onze omgang met Gods kwetsbare schepping en zijn kwetsbare schepselen’.