↑ Terug naar Artikelen

De Reformatie

De Reformatie was t/m 2014 een tweewekelijks blad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven, dat hielp bij het nadenken over belangrijke kerkelijke ontwikkelingen d.m.v. goede achtergrondinformatie, bijbelstudies en wegwijzers bij het wandelen met God.

http://www.dereformatie.nl/ terug

downloads:

Artikel – Bespreking folder, Ander werk in de kerk

In de bespreking van de folder ‘Ander werk in de kerk’ (uitgebracht door verontruste leden van de GKV) komt ook het thema homoseksualiteit aan de orde. Centraal staat de manier waarop een besluit van de GS Zwolle-Zuid 2008 in een concrete situatie van twee homofiele gemeenteleden is weergegeven.

Artikel – Gods Woord in mensentaal 1

In een serie van twee artikelen wordt het boek ‘Gods Woord in mensentaal’ (uitgave van het ND) besproken. Duidelijk wordt dat het lezen en toepassen van de Bijbel in onze tijd er niet gemakkelijker op wordt. Daarbij is homoseksualiteit één van de behandelde onderwerpen. Dit is het eerste in een serie van twee artikelen.

Artikel – Gods Woord in mensentaal 2

In een serie van twee artikelen wordt het boek ‘Gods Woord in mensentaal’ (uitgave van het ND) besproken. Duidelijk wordt dat het lezen en toepassen van de Bijbel in onze tijd er niet gemakkelijker op wordt. Daarbij is homoseksualiteit één van de behandelde onderwerpen. Dit is het tweede in een serie van twee artikelen.

Artikel – Homofilie als pijnlijke gave

De Bruijne beschrijft in twee artikelen de verhouding tussen Bijbel en homoseksualiteit en tussen homo en kerk. Over het eerste: de Bijbel is duidelijk in de afwijzing van homoseksuele relaties, maar spreekt tegelijk veel breder over de plek van de homo in de kerk. Als homo’s een intense vriendschap met God ontwikkelen, kunnen ze juist als homo een gave van God aan de gemeente zijn. In de kerk kunnen netwerken ontstaan waarbinnen homo’s hun eigen plaats en aandeel hebben.

Artikel – Is de Bijbel duidelijk over homoseksuele relaties?

De Bruijne beschrijft in twee artikelen de verhouding tussen Bijbel en homoseksualiteit en tussen homo en kerk. Over het eerste: de Bijbel is duidelijk in de afwijzing van homoseksuele relaties, maar spreekt tegelijk veel breder over de plek van de homo in de kerk. Als homo’s een intense vriendschap met God ontwikkelen, kunnen ze juist als homo een gave van God aan de gemeente zijn. In de kerk kunnen netwerken ontstaan waarbinnen homo’s hun eigen plaats en aandeel hebben. Dit is het eerste in een serie van twee artikelen.

Artikel – Verder met het Evangelie van Jezus Christus 1

Deze serie van drie artikelen bevat de tekst van een lezing voor Contrario. Ze gaan over de vraag hoe we als homo’s en lesbiennes samen met de rest van de gemeente van Christus verder kunnen komen. Het is een verslag van een persoonlijke zoektocht en lezing van de Bijbel. Over identiteit, geaardheid en het gezag van de Schrift. Dit is het eerste van een serie van drie artikelen.

Artikel – Verder met het Evangelie van Jezus Christus 2

Deze serie van drie artikelen bevat de tekst van een lezing voor Contrario. Ze gaan over de vraag hoe we als homo’s en lesbiennes samen met de rest van de gemeente van Christus verder kunnen komen. Het is een verslag van een persoonlijke zoektocht en lezing van de Bijbel. Over identiteit, geaardheid en het gezag van de Schrift. Dit is het derde in een serie van drie artikelen.

Artikel – Verder met het Evangelie van Jezus Christus 3

Deze serie van drie artikelen bevat de tekst van een lezing voor Contrario. Ze gaan over de vraag hoe we als homo’s en lesbiennes samen met de rest van de gemeente van Christus verder kunnen komen. Het is een verslag van een persoonlijke zoektocht en lezing van de Bijbel. Over identiteit, geaardheid en het gezag van de Schrift. Dit is het derde in een serie van drie artikelen.

Artikel – Zwolse Zaken (12) Indrukken van een synodelid

Het verslag bevat een bespreking van het verzoek van de Landelijke Vergadering van de NGK om mee te werken aan een website over homoseksualiteit. De voorbereidingscommissie wil hier niet aan voldoen; er zou geen behoefte aan zijn. De synode besluit desondanks de zaak ter afhandeling neer te leggen bij het SGO, dat zelf hierover een besluit mag nemen.