↑ Terug naar Artikelen

De Nieuwe Koers, voorheen CVKoers

CVKoers, sinds enkele jaren De Nieuwe Koers, is een opinieblad dat christenen wil inspireren om met beide benen midden in de samenleving van nu te staan.

Naar downloads:

Artikel – Homo’s pesten

Columniste en blogger Rachel Held Evans waarschuwt voor onbezonnen woorden in de kerken die ‘kleintjes’ kunnen doen struikelen: kinderen en jongeren met een ontluikende (homoseksuele) oriëntatie. ‘Als God mij en mijn man met een kind zegent dat homo blijkt te zijn, dan zou ik willen dat het kind weet dat het onvoorwaardelijk wordt geliefd. Ik zou willen dat dit kind weet dat niets het kan scheiden van de liefde van God in Christus. Ik zou willen dat het kind weet dat het niets is om je voor te schamen. Dat mijn kind geen teleurstelling is’.

Artikel – We hebben van het huwelijk iets romantisch gemaakt

Volgens de Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas weten christenen niet meer goed wat het huwelijk is, weten ze geen raad met de seksuaislering van de maatschappij en zetten ze zich daarom af tegen het homohuwelijk. ‘Dat is nog hun enige morele kompas’. Hauerwas geeft zijn kijk op het huwelijk, op de Bijbelteksten rond homoseksualiteit en op de houding die christenen tegenover homo’s moeten aannemen.

Artikel – Debat in evangelisch Engeland over homorelaties

In april 2013 publiceerde de redactie van De Nieuwe Koers een artikel van de Engelse predikant Steve Chalk, die met zijn pleidooi voor inclusief kerk-zijn met inbegrip van het geven van ruimte aan kerkleden met een homoseksuele relatie, begin 2013 in de evangelicale wereld in Engeland veel opzien baarde. Zo maakte bijvoorbeeld de Evangelische Alliantie van Engeland bezwaar tegen het beroep op de Bijbel waarmee Chalke zijn opvatting ondersteunde. De (Engelstalige) reactie van Steve Clifford (directeur van de EAUK) is te vinden onder het artikel van Steve Chalke. Daarin is ook een link te vinden naar een uitvoeriger reactie.

Artikel – Bevrijd van de seksuele obsessie

Het artikel ‘Bevrijd van de seksuele obsessie’ vertelt het verhaal van Mike Franklin. Vanaf zijn jongensjaren werd hij beheerst door homoseksuele gevoelens die overgingen in een (homo)seksuele verslaving. Als zijn relatie met God verandert en Mike contact krijgt met hulpverleners in een gemeente, begint een veranderingsproces, waarin hij geleidelijk aan bevrijd wordt van (homo)seksuele obsessies. De artikelen bevatten de tekst van een lezing voor Contrario. Ze gaan over de vraag hoe we als homo’s en lesbiennes samen met de rest van de gemeente van Christus verder kunnen komen. Het is een verslag van een persoonlijke zoektocht en lezing van de Bijbel. Over identiteit, geaardheid en het gezag van de Schrift.

Artikel – Helderheid en mededogen

Het artikel Helderheid en mededogen gaat over de houding van de kerk tegenover de homo’s in haar midden. Ds. Jac. Kruidhof en dr. Ad de Bruijne (beiden GKV) en dr. Jan Hoek (PKN) komen aan het woord. De conclusie: Helderheid over de bijbelse grenzen en mededogen voor medezondaars lijkt de beste weg. En: Laat de gemeente een veilige plek zijn, waar homofielen steun ervaren.

Artikel – Homodiscussie: we hebben elkaar heel hard nodig

In het opinie-artikel ‘Homodiscussie: we hebben elkaar heel hard nodig’, geschreven naar aanleiding van de discussie in de ChristenUnie over homoseksuele vertegenwoordigers van de partij, pleit hoofdredacteur Ronald Westerbeek ervoor om met een open oor en een open hart te luisteren naar homoseksuele christenen. Hij waarschuwt tegen selectieve verontwaardiging en vindt dat een eenduidig standpunt over homoseksualiteit geen sjibbolet voor rechtzinnigheid moet worden.

Artikel – Is homoseksualiteit te genezen?

In het artikel ‘Is homoseksualiteit te genezen?’ wordt de vraag besproken of een homoseksuele oriëntatie is te ‘genezen’ of te veranderen. Hulpverleners en psychologen (Eleos, EHAH – nu Different – en Koinonia) met verschillende opvattingen daarover komen aan het woord. Het artikel hoort bij het artikel ‘Bevrijd van de seksuele obsessie’.

Artikel – Nemo in de gemeente van Christus

In het artikel ‘Nemo in de gemeente van Christus’ schrijft Wolter Rose (universitair docent aan de Theologische Universiteit Kampen en homofiel) over de plaats van homo’s in de christelijke gemeente. Veel kerken worstelen volgens hem met hun omgang met homoseksualiteit, en veel homoseksuele christenen worstelen met de kerk. Op de vraag of een leven waarin wordt afgezien van een seksuele relatie een realistisch alternatief, is Rose’s antwoord: ja, wanneer de gemeente een hechte gemeenschap biedt waarin mensen elkaar helpen om Christus te zien en samen echt lichaam van Christus te zijn. Homo’s en hetero’s – ze hebben elkaar nodig in de gemeente.

Artikel – Ruimte voor homofiele gevoelens

In het artikel ‘Ruimte voor homofiele gevoelens’ pleit de schrijver (stafmedewerker HGJB en homofiel) ervoor om in de kerk positiever om te gaan met homoseksuele gevoelens en met het oog daarop in de Bijbel niet méér te lezen dan er staat. Daarvoor is ook nodig dat heteroseksuele christenen hun eigen seksueel-zijn positief leren aanvaarden. Daaraan ontbreekt het volgens hem nog teveel.

Artikel – Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

In het artikel ‘Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?’ wil de schrijver (gereformeerd theoloog en homofiel) niet blijven staan bij de bespreking van de bekende ‘homoteksten’ in de Bijbel. Volgens hem is de Bijbel meer dan ethiek, en vooral Evangelie. ‘In het Evangelie zegt God twee dingen tegen iemand: ‘je bent een veel ergere zondaar dan je ooit wilt weten’ en tegelijk ‘je bent meer geliefd dan je je ooit kunt voorstellen’. Het Koninkrijk van God zet het leven van mensen, ook als ze homofiel zijn, in een nieuw perspectief.