Artikelen

Op de volgende pagina’s vindt u materialen die we, met toestemming van de uitgevers, over mogen nemen op onze website. De selectie van opgenomen artikelen is gedaan door de redactie.

De Nieuwe Koers, voorheen CVKoers

CVKoers, sinds enkele jaren De Nieuwe Koers, is een opinieblad dat christenen wil inspireren om met beide benen midden in de samenleving van nu te staan.

Bekijk pagina »

De Reformatie

De Reformatie was t/m 2014 een tweewekelijks blad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven, dat hielp bij het nadenken over belangrijke kerkelijke ontwikkelingen d.m.v. goede achtergrondinformatie, bijbelstudies en wegwijzers bij het wandelen met God.

Bekijk pagina »

Nader bekeken

Nader Bekeken verschijnt elf maal per jaar binnen de GKv. Het blad wil ‘dankbaar gereformeerd’ zijn en ontwikkelingen in kerk en wereld beoordelen in het licht van de Bijbel en de gereformeerde confessie. Nader Bekeken wordt uitgegeven door de Stichting Woord en wereld.

Bekijk pagina »

Nederlands Dagblad

Hieronder staan artikelen rond het thema van deze website die afkomstig zijn uit het Nederlands Dagblad (ND). De citaten geven een indruk van de inhoud van het artikel, de link leidt naar het artikel op de site van het ND. Voor ND-abonnees die zijn ingelogd, is kennisname gratis; niet-abonnees moeten als regel een klein bedrag betalen …

Bekijk pagina »

OnderWeg

OnderWeg is een tweewekelijks blad, begin 2015 ontstaan vanuit een fusie van Opbouw (NGK) en De Reformatie (GKv) en informeert vanuit de gereformeerde traditie over thema’s, die van belang zijn voor geloof en levenspraktijk, zowel persoonlijk als kerkelijk.

Bekijk pagina »

Opbouw

Opbouw was t/m 2014 een tweewekelijks blad dat vanuit de gereformeerde traditie van de NGK publiceerde over thema’s die van belang zijn voor geloof en levenspraktijk, zowel persoonlijk als kerkelijk. Per 1 januari 2015 is vanuit Opbouw en De Reformatie een nieuw blad ontstaan: OnderWeg.

Bekijk pagina »