Home

Homoindekerk.nl is een handreiking om tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden te komen en een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit te ontwikkelen. De website is een project van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Homoindekerk.nl richt zich op kerken, kerkenraden, kerkleden, ambtsdragers, pastorale werkers, jeugdleiders en ieder die zich betrokken voelt bij de plaats van homo’s in de kerk.

De website bevat persoonlijke verhalen, preken, artikelen, boekrecensies, toespraken, beleidsstukken, besluiten van kerken (landelijk en plaatselijk), catechese- en gespreksmateriaal en verwijzingen naar audio- en videomateriaal. Het materiaal is grotendeels geschreven of ontwikkeld binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Gereformeerde Kerken en (vóór 1 mei 2023) de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Vind uw weg
De documenten zijn gegroepeerd in herkenbare categorieën die u aantreft in de horizontale menubalk. Verder geeft de zoekfunctie u de mogelijkheid alle documenten te selecteren waarin uw zoektermen voorkomen.

Aanleveren van documenten
De redactie ziet graag dat plaatselijke gemeenten hun rapporten en besluiten over homoseksualiteit ter beschikking stellen aan deze website, zodat ook andere gemeenten daar hun voordeel mee kunnen doen. Ook houdt de redactie zich aanbevolen voor ander materiaal dat aan bovenstaande criteria voldoet. Stuur uw materialen naar info@homoindekerk.nl. U kunt het materiaal ook via het reactieformulier op de pagina Contact naar de redactie van de website sturen.