↑ Terug naar Rapporten/besluiten

Officiele stukken plaatselijke kerken

downloads:

De NGK Apeldoorn heeft beleid vastgesteld inzake de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Belangstellenden kunnen daarover contact opnemen met de scriba: scriba@tabernakelkerk.nl

Beleidsnotitie – NGK Veenendaal

De NGK Veenendaal heeft beleid vastgesteld inzake de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Belangstellenden kunnen daarover contact opnemen met de scriba: scriba@ngk-veenendaal.nl

Notitie over homofilie – NGK Enschede

In de notitie van de kerkenraad van de NGK Enschede wordt het spanningsveld tussen de westerse cultuur en het Koninkrijk van God geschetst, wordt beschreven hoe de Bijbel over homoseksualiteit spreekt en wordt de weg gewezen die de gemeente wil gaan in de omgang met homoseksuele gemeenteleden.

Rapporten en besluiten plaatselijke kerken – GKv Buitenpost – Herderlijk schrijven Relaties en Seksualiteit

Homofielen mogen hun seksualiteit zien als een geschenk van God. Dat kan niet meer gezegd worden als onderlinge aantrekkingskracht overgaat in ‘het bed delen’.

Rapporten en besluiten plaatselijke kerken – GKv Enschede Oost – Notitie pastorale zorg aan (ouders van) homofielen

In de notitie is aandacht voor pastorale zorg aan ouders van homofiele kinderen, pastorale zorg aan homofiele gemeenteleden, inclusief het acceptatie- en waarderingsproces, steeds gecombineerd met enkele concrete handreikingen.

Een handreiking waarin aandacht wordt besteed aan wat de Bijbel over homoseksualiteit zegt en aan de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Er is een aparte leeswijzer beschikbaar.

Rapporten en besluiten plaatselijke kerken – GKv Tilburg – Pastorale notitie nr. 3

Een pastorale handreiking over omgaan met seksgerelateerde moeiten: pornografie, huwelijk en seksualiteit, homofilie. Vanuit de opvatting dat de viering van de seksualiteit is ingebed in de relatie tussen man en vrouw, wil de handreiking de weg openen voor onderlinge hulp binnen de gemeente, gericht op bijbels omgaan met (homo)seksualiteit.

Rapporten en besluiten plaatselijke kerken – GKv Zwolle – Christen en homofilie

Op verzoek van de kerkenraden van de GKv in Zwolle hebben vijf schrijvers rond zes verschillende thema’s een christelijke bezinning op vragen rond homoseksualiteit geschreven. Daarbij is aandacht voor vele zaken: verseksualiseerde cultuur, homoseksualiteit en identiteit, pastorale inbedding, tucht en verdraagzaamheid, bijbelse normering, samen gemeente zijn.

Rapporten en besluiten plaatselijke kerken – NGK Nunspeet – Pastorale richtlijnen inzake huwelijk en (homo)seksualiteit

In deze beleidsnotitie over huwelijk, samenwonen en seksualiteit is ook geschreven over homoseksualiteit, met aandacht voor de positie in de gemeente.

Brochure Homoseksualiteit GKV Almelo

In de kerk is plaats voor homoseksuelen. Ervan uitgaande dat seksuele gemeenschap is voorbehouden aan de met elkaar gehuwde man/vrouw wordt samenwonen van verliefde homoseksuelen beargumenteerd afgewezen. De kerkenraad is terughoudend met toepassing van de tucht: de gemeente dient een veilig klimaat te bieden voor alle gemeenteleden.