Rapporten/besluiten

Op de volgende pagina’s vindt u notities, rapporten en besluitteksten van kerken en kerkenraden. Daarnaast vind u rapporten besluitteksten van synodes van enkele kerkgenootschappen.

Landelijke stukken

Stukken en besluittteksten van enkele landelijke kerkgenootschappen.

 

Besluiten van plaatselijke kerken

Stukken en besluitteksten van een aantal plaatselijke kerken.

 

Notities van plaatselijke kerken

Notities en overdenkingen van enkele plaatselijke kerken en predikanten.

Officiele stukken plaatselijke kerken

downloads:   Beleidsnotitie – NGK Apeldoorn De NGK Apeldoorn heeft beleid vastgesteld inzake de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Belangstellenden kunnen daarover contact opnemen met de scriba: scriba@tabernakelkerk.nl Beleidsnotitie – NGK Veenendaal De NGK Veenendaal heeft beleid vastgesteld inzake de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Belangstellenden kunnen daarover contact opnemen met de scriba: scriba@ngk-veenendaal.nl Notitie over homofilie …

Bekijk pagina »

Rapporten en besluiten kerkgenootschappen

downloads: Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Reacties op besluiten synode Christelijke Gereformeerde Kerken over afwijzing revisieverzoeken homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Synode CGK 2017 Hier zijn diverse reacties te vinden (van dr. B. Loonstra, ds. P. van Dolderen en van de CGK Zwolle) op de afwijzing door de CGK-synode 2017 van de revisieverzoeken van …

Bekijk pagina »