Rapporten/besluiten

Op de volgende pagina’s vindt u notities, rapporten en besluitteksten van kerken en kerkenraden. Daarnaast vind u rapporten besluitteksten van synodes van enkele kerkgenootschappen.

Landelijke stukken

Stukken en besluittteksten van enkele landelijke kerkgenootschappen.

 

Besluiten van plaatselijke kerken

Stukken en besluitteksten van een aantal plaatselijke kerken.

 

Notities van plaatselijke kerken

Notities en overdenkingen van enkele plaatselijke kerken en predikanten.

Officiele stukken plaatselijke kerken

downloads: OfficiĆ«le stukken plaatselijke kerken – Beleidsnotitie – NGK De Lichtboog, Houten De oudstenraad van NGK De Lichtboog in Houten stelde in september 2017 deze beleidsnotitie vast inzake homoseksualiteit en de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Dat gebeurde na een intensief gemeentelijk proces.   OfficiĆ«le stukken plaatselijke kerken – Eindverslag gemeentelijke commissie homoseksualiteit – NGK De …

Bekijk pagina »

Rapporten en besluiten kerkgenootschappen

downloads: Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Reacties op besluiten synode Christelijke Gereformeerde Kerken over afwijzing revisieverzoeken homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Synode CGK 2017 Hier zijn diverse reacties te vinden (van dr. B. Loonstra, ds. P. van Dolderen en van de CGK Zwolle) op de afwijzing door de CGK-synode 2017 van de revisieverzoeken van …

Bekijk pagina »